اساتید مدعو

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
سید مهدی مدنی 
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

درس ارائه شده:

1.انقلاب اسلامی

 2.مقدمه ای بر جامعه شناسی

ابوالفضل عابدینی لیواری
درس ارائه شده:
تاریخ اسلام
سید فخر الدین طباطبایی
درس ارائه شده:
انسان در اسلام
میترا کلانتری
درس ارائه شده:
1.مقدمه ای بر روانشناسی
2.توسعه فردی
3.دانش خانواده
4.آیین زندگی
محمد رضا دهقانی
درس ارائه شده:
سواد حقوقی
حسین صامعی
درس ارائه شده:
توسعه فردی
نیما نریمانی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی1
حجت اله مرزانی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
سعید طاووسی مسرور
درس ارائه شده:
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
محمد تمیزکار مستقیم
درس ارائه شده:
سواد حقوقی
اصغر نوروزی
درس ارائه شده:
1.مقدمه ای بر روانشناسی
2.دانش خانواده
میثم زنجیر زن حسینی
درس ارائه شده:
1.عرفان عملی در اسلام
2.تفسیر موضوعی قرآن
مهدی باقری
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی 1
مهدی نساجی
درس ارائه شده:
آیین زندگی
طیبه میر محمد حسینی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
مهدیه پاکروان
درس ارائه شده:
تاریخ امامت
شبیر فیروزیان
درس ارائه شده:
تفسیر موضوعی قرآن
حامد منوچهری کوشا
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
روحالله فدائی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی1
حسن فیضی
درس ارائه شده:
اندیشه اسلامی2
مصطفی نوروزی
درس ارائه شده:
انقلاب اسلامی
سپیده وحید نیا
درس ارائه شده:
آیین زندگی
کریم پارچه باف دولتی
درس ارائه شده:
تفسیر موضوعی قرآن
محمد مهدی نایبی
درس ارائه شده:
آیین زندگی