مونس سیاح
 • تحصیلات

  • دکتری:
  • علوم اسلامی (الهیات جامع)
  • کارشناسی ارشد:
  • مهندسی صنایع و الهیات /علوم قرآن و حدیث
  • کارشناسی:
  • مهندسی سیستم / صنایع و مدیریت مالی
  • تحصیلات حوزوی ( 4 سال )
 • زمینه های پژوهشی

  • تاریخ اسلام و اهل بیت علیهم السلام
  • مطالعات قرآنی و تفسیر
  • مهندسی فرهنگی
  • حقوق اجتماعی و سیاسی
  • مطالعات زنان و خانواده
 • دروس تدریس شده

  • تاریخ تحلیلی صدر اسلام
  • تفسیر موضوعی قرآن
  • اندیشه اسلامی 1و2
  • تاریخ امامت و سیره اهل بیت (ع)
  • تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  • انسان شناسی
  • تاریخ تمدن اسلامی
  • اخلاق اسلامی
  • آیین زندگی
  • حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام
  • شیعه شناسی
 • دستاوردها

  • برگزیده همایش ملی بانوان قرآن پژوه – پژوهشگر ممتاز و نوآور در علوم و معارف قرآن کریم
  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
  • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388
  • تقدیر در همایش بین المللی حجاب و عفاف