دروس الزامی

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسی

 جدول دروس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی برای‌ تمام رشته‌ها به‌ شرح زير است. لطفاً با در نظر گرفتن نكات زير دروس خود را انتخاب كنيد:

 1- گذراندن یک درس از هر گرایش، الزامی است. استثنائاً از سبد «مبانی نظری اسلام» دو درس باید گذرانده شود.

2- گذراندن درس «انديشه اسلامي يك» براي كليه دانشجويان الزامی می باشد.
 
3-  در سبد دانش خانواده، بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه، درس «دانش خانواده و جمعیت» به دو صورت «دو واحدی» و «صفر واحدی» ارائه می‌گردد. درس دو واحدی با شماره درس 37515 به صورت حضوری ارائه می‌گردد که نمره آن نیز مانند دیگر دروس 2 واحدی، در کارنامه دانشجویان درج می‌گردد و درس صفر واحدی با شماره 37514 به صورت مجازی و غیرحضوری ارائه و به صورت P(Pass) و F(Fail) ارزیابی می‌گردد. دانشجویانی که درس صفر واحدی را اخذ نموده‌اند، با گذراندن 20 واحد عمومی (12 واحد از مرکز معارف) و دانشجویانی که درس 2 واحدی را اخذ کرده‌اند، با گذراندن 22 واحد عمومی (14 واحد از مرکز معارف) فارغ‌التحصیل خواهند شد.
 

4- بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه، دانشجو در هر ترم می‌تواند تنها یک درس از این مرکز اخذ نماید.