نوشین چترچی
 • تحصیلات

  • دکتری:
  • فقه و مبانی حقوق اسلامی
   عنوان پایان نامه: بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال
  • کارشناسی ارشد:
  • فقه و حقوق اسلامی
   عنوان پایان نامه: قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی
  • کارشناسی:
  • الهیات و معارف اسلامی
 • دروس تدریس شده

  • دانشگاه صنعتی شریف:
   • اندیشه اسلامی 1 و 2
   • انسان در اسلام
   • اخلاق اسلامی
   • اخلاق خانواده
   • آئین زندگی
   • متون اسلامی
   • دانش خانواده
  • دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان مهمان:
   • اصول عقاید
   • فقه
   • اصول فقه
  • دانشگاه شهید مطهری به عنوان مهمان:
   • تفسیر
   • فقه
 • کتب منتشر شده

  • جایگاه زن در قانون- انتشارات دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری– چاپ 1373 (به‌عنوان یكی از تدوین‌كنندگان)
  • دانش اخلاق و دانش ها – انتشارات مه‌جو- چاپ 1380
  • فلسفه و كلام مقدماتی – انتشارات دانشگاه امام‌صادق‌(علیه‌السلام) – چاپ 1380 (به‌عنوان یكی از مؤلفین)
 • جزوه های درسی

  • آشنایی با علم نحو – دفتر اول – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1373
  • معارف اسلامی (2) – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1378
  • اخلاق اسلامی – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1378
 • مقالات چاپ شده

  • قاعده غرور و كاربرد آن در فقه و قانون مدنی – نشریه رهنمون – دانشگاه شهیدمطهری – 1373
  • آموزش عالی و قانون اساسی – مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران – 1376
  • ویل در قرآن و ناهشیاری – دانشور (فصلنامه علمی – پژوهشی)، دانشگاه شاهد – 1376
  • رابطه ‌اخلاق‌ با عرفان، فقه، علوم ‌تربیتي‌و روان‌شناسی-‌‌‌‌‌ مجموعه‌مقالات‌پژوهشي‌دانشگاه‌صنعتي‌شریف – 1377
  • زن و سیاست در قرآن – ندای صادق – دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) – 1380
  • امكان سنجی اسكان موقت زوج‌های دانشجو – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1381
  • رابطه بین عزت نفس، سلامت روان و موفقیت تحصیلی و بررسی مقایسه‌ای آن بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی شریف – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1382
  • نگرش فقهی به هیپنوتیزم – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1383
  • حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی – دانشور – دانشگاه شاهد – 1383
  • بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی – دانشور، دانشگاه شاهد – 1384
  • بررسی رابطه بین كمال‌گرایی (كمال طلبی) با خلاقیت در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شریف – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1385
  • نامیرایی نهادین و افسردگی – مجله علوم روانشناختی – 1385
  • جایگاه امور حسبيّه در نظام حقوقی اسلام – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1386
  • مسئولیت پرداخت دیه از بیت‌المال بر مبنای قاعدة فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام‌خمینی(ره) – متین – 1389
  • تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال – مقالات و بررسي‌ها – 1389
 • مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

  • آموزش عالی و قانون اساسی – نخستین سمینار آموزش عالی در ایران – 1376
  • زن و سیاست در قرآن – دانشگاه الزهرا – 1375
 • زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

  • فلسفه و كلام اسلامی
  • اخلاق و فلسفه اخلاق
  • علوم قرآن و تفسیر
  • مطالعات زنان در حوزه حقوق زن در اسلام
  • مباحث فقه و اصول فقه